Onze leenoplossingen

Al onze leenoplossingen zijn uitsluitend af te sluiten via een tussenpersoon. Vraag daarom uw tussenpersoon naar een Qander lening. 

Persoonlijke lening

Een Persoonlijke lening is een lening waarbij bij aanvang van de lening het leenbedrag, de rente en de looptijd vast staan. De Persoonlijke lening van Qander zorgt voor zekerheid. U weet precies waar u aan toe bent en wanneer de lening is afbetaald.

U ontvangt het geleende bedrag in één keer op uw bankrekening en u betaalt maandelijks een vast maandbedrag (bestaande uit rente en aflossing). Bij een Persoonlijke lening kunt u altijd extra boetevrij aflossen.

De Persoonlijke lening van Qander is af te sluiten van € 5.000 tot en met € 75.000. U kunt kiezen voor een looptijd van 12 tot en met 120 maanden.

Flex en Zeker lening

Een Flex en Zeker lening is een flexibele lening met een maximale looptijd van 120 maanden. Bij aanvang spreekt u een leenbedrag (kredietlimiet) af en u kunt in de eerste 24 maanden (opnameperiode) bedragen opnemen binnen dit kredietlimiet. Na de opnameperiode bent u verplicht om uw Flex en Zeker lening af te lossen. 

De rente bij een Flex en Zeker lening staat vast. U betaalt maandelijks een percentage (minimaal 1,5%) van het kredietlimiet, uw maandbedrag (bestaande uit rente en aflossing). U betaalt alleen rente en aflossing over het opgenomen bedrag. Ook mag u altijd extra boetevrij aflossen. 

De Flex en Zeker lening van Qander is af te sluiten van € 5.000 tot en met € 75.000.

Persoonlijke lening voor Senioren

Speciaal voor senioren biedt Qander een Persoonlijke lening voor Senioren aan. Deze lening is vergelijkbaar met de reguliere Persoonlijke lening, maar met aangepaste voorwaarden. De Persoonlijke lening voor Senioren is specifiek voor aanvragers tussen de 59 en 80 jaar. De lening moet volledig zijn afgelost als de leeftijd van 85 jaar is bereikt. Daarnaast is het in het bezit zijn van een koopwoning verplicht.

Bij de Persoonlijke lening voor Senioren ontvangt u het volledige geleende bedrag in één keer op uw bankrekening. De rente, looptijd en het maandbedrag staat vooraf vast, zodat u precies weet hoeveel u gedurende de looptijd betaalt. Uw lening wordt volledig afgelost aan het einde van de looptijd, wat duidelijkheid en zekerheid geeft over de kosten van de Persoonlijke lening voor Senioren van Qander. De Persoonlijke lening voor Senioren is boetevrij af te lossen.

De Persoonlijke lening voor Senioren is tussen de € 5.000,- en € 50.000,-, afhankelijk van uw financiële mogelijkheden. U kunt kiezen voor een looptijd van 24 tot en met 120 maanden.

Persoonlijke lening voor Ondernemer

De Persoonlijke lening voor Ondernemer van Qander is in grote lijnen hetzelfde als de reguliere Persoonlijke lening van Qander. Het belangrijkste verschil is te vinden in de voorwaarden. Deze Persoonlijke lening voor Ondernemer is bedoeld voor mensen die geld willen lenen voor een persoonlijk leendoel (niet-zakelijk) en een eigen onderneming hebben in Nederland in de vorm van een Eenmanszaak, VOF, C.V., Maatschap of B.V.

Bij Qander kunt u, afhankelijk van uw financiële mogelijkheden, een Persoonlijke lening voor Ondernemer afsluiten tussen de € 5.000,- en € 50.000,-. Een Persoonlijke lening voor Ondernemer is alleen af te sluiten voor een persoonlijke leendoel (niet-zakelijk).

Gedurende de looptijd van de Persoonlijke lening voor Ondernemer blijft de rente gelijk. De rente kan niet tussentijds worden aangepast. Dit betekent dat uw maandelijkse betalingen, bestaande uit aflossing en rente, gelijk blijven. U weet vooraf exact wat u betaalt voor uw lening.

Voor de Persoonlijke lening voor Ondernemer geldt de een minimale leeftijd van 21 en maximale leeftijd van 64 jaar. Het krediet moet zijn afgelost voordat u de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt.

Wij evalueren uw gegevens en beoordelen of u in aanmerking komt voor een Persoonlijke lening voor Ondernemer. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat de lening bij uw persoonlijke en financiële situatie past, zowel nu als in de toekomst.

Doorlopend krediet

Qander is per 1 maart 2022 gestopt met het verstrekken van het Doorlopend krediet.

Een Doorlopend krediet is een flexibele lening met een maximale looptijd van 180 maanden. U kunt in de eerste 36 maanden bedragen opnemen binnen uw kredietlimiet. Daarna is opnemen niet meer mogelijk en bent u verplicht om uw Doorlopend krediet af te lossen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Zo biedt een Doorlopend krediet een financiële buffer voor (on)verwachte uitgaven. U kunt altijd boetevrij aflossen wat u hebt opgenomen. De rente van een Doorlopend krediet is variabel. Dit betekent dat de rente kan stijgen of dalen.

Bent u een bestaande klant en hebt u vragen over uw Doorlopend krediet? Neem dan contact met ons op.

Wat kunnen klanten van Qander verwachten van de variabele rente bij het Doorlopend krediet?

Kenmerkend aan het Doorlopend krediet is de variabele rente. Dat betekent dat de rente gedurende de looptijd kan stijgen of dalen. De variabele rente bij het Doorlopend krediet is een actueel onderwerp dat in de media en bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aan de orde is geweest. Mogelijk hebt u vragen over de variabele rente die bij uw Doorlopend krediet gehanteerd is. Is dit het geval dan bekijken wij graag samen met u het verloop van de rente. Neemt u telefonisch contact met ons op via 073 - 646 25 30. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:30 uur.

Mocht u een klacht hebben over de door Qander gehanteerde rente bij het door u afgesloten Doorlopend krediet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen deze zorgvuldig beoordelen. Uw klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen door:

Afdeling Klachten
Postbus 3369
5203 DJ ‘s-Hertogenbosch

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u binnen 3 maanden na afsluiting van het klachtdossier contact opnemen met de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij Qander is aangesloten:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Of u kunt uw klacht voorleggen aan de rechter. Klik hier voor meer informatie.