Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Beoordeel & Win

 1. Met deelname aan de actie ‘Beoordeel & Win’ gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden zoals neergelegd in dit document.
 2. De actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Beoordeel & Win’ die wordt georganiseerd door Qander Consumer Finance B.V., gevestigd te Larenweg 78-86, 5234 KC te ’s-Hertogenbosch.
 3. Deelnemers zijn klanten die de desbetreffende week, lopende van maandag 0:00 uur tot en met zondag 23:59 uur, een review over een financieringsproduct en/of de service van Qander Consumer Finance B.V. hebben geschreven bij Google.
 4. De actie ‘Beoordeel & Win’ geldt voor alle financieringsproducten van Qander Consumer Finance B.V. die via een tussenpersoon kunnen worden afgesloten.
 5. De actieperiode loopt vanaf 1 januari 2022 t/m 31 december 2022.
 6. Deelname aan deze actie staat open voor iedere klant die een kredietovereenkomst met Qander Consumer Finance B.V. heeft afgesloten via een tussenpersoon, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Qander. Deelname is mogelijk voor klanten van 18 jaar en ouder.
 7. Tijdens de actieperiode wordt er elke week 1 Bol.com cadeaukaart van € 10,- verloot. Per week is het totale prijzengeld € 10,-.
 8. De digitale Bol.com cadeaukaart wordt uitgekeerd aan de willekeurig getrokken winnaar.
 9. Om kans te maken op een cadeaukaart en de cadeaukaart uit te kunnen keren dienen deelnemers een review te schrijven over de service en/of producten van Qander Consumer Finance B.V. via het reviewformulier van Google. De deelnemer nomineert zich als de review van de deelnemer is gepubliceerd en de deelnemer een printscreen van zijn gepubliceerde review, naam, achternaam en e-mailadres per e-mail verstuurt naar review@qander.nl
 10. De winnaar ontvangt binnen 4 weken een digitale Bol.com-cadeaukaart van € 10,-  per e-mail. Het e-mailadres wat wij hiervoor gebruiken is het e-mailadres wat bij ons bekend is.
 11. Wanneer het niet mogelijk is geweest om de cadeaukaart uit te reiken binnen de 4 weken, om welke reden dan ook, dan wordt uit hetzelfde bestand nogmaals een trekking gedaan. Dit wordt net zo vaak gedaan als nodig is om de waardebon uit te reiken.
 12. Deelnemer ontvangt in deze actieperiode niet meer dan één cadeaukaart.
 13. Qander Consumer Finance B.V. behoudt zich het recht voor om deze actie en/of deze actievoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te beëindigen of te wijzigen.
 14. De beloning kan niet omgezet worden in contant geld of andere cadeaubonnen.
 15. Deelnemer moet zich houden aan de actievoorwaarden. Qander Consumer Finance B.V. houdt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, indien bij de aanvraag sprake is geweest van fraude, een aankoop frauduleus tot stand is gekomen, actievoorwaarden zijn geschonden of door de deelnemer in strijd wordt gehandeld met andere wettelijke bepalingen.
 16. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Een ieder die meent dat deze actie niet voldoet aan één of meer bepalingen daarvan, kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij Qander Consumer Finance B.V.
 17. De klachtenprocedure voor deze actie is gelijk aan de klachtenprocedure van Qander Consumer Finance B.V. voor het afgesloten krediet. U kunt een schriftelijke klacht indienen bij: 
  Afdeling klantenservice
  Postbus 3369
  5203 DJ ‘s-Hertogenbosch
 18. Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je na behandeling van de klacht door Qander Consumer Finance B.V., terecht bij de Kansspelautoriteit
 19. In alle gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, zal de directie van Qander Consumer Finance B.V., een besluit nemen. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 20. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 21. Qander Consumer Finance B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiend uit deelname aan de actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld door Qander Consumer Finance B.V.
 22. Qander Consumer Finance B.V. houdt zich het recht voor om onrechtmatige of provocerende reviews te verwijderen.